porady 


  dział w ciągłej rozbudowie - zapraszamy do zgłaszania propozycji porad.

PRAWO BUDOWLANE-tekst jednolity z 2006 r - jeden z najważniejszych dokumentów regulujących proces budowlany
PRAWO BUDOWLANE-zmiana z 27.08.2009 zmiana prawa budowlanego (m.in. regulująca uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych)
WARUNKI TECHNICZNE - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dziennik ustaw nr 75
BETONOWANIE KONSTRUKCJI MASYWNYCH - technologia robót
PIELĘGNACJA BETONU - zasady pielęgnacji betonu z objaśnieniem procesu wiązania
ZAPRAWY MURARSKIE I TYNKARSKIE - proporcje składników, parametry zapraw
INSTALACJA GAZOWA - warunki techniczne, odległości instalacji
STALE ODPORNE NA KOROZJĘ - podział stali, własności, korozyjność

KODEKS PRACY - dla niezorienowanych ;) w prawach pracy
BHP - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.